• příprava akce

   (výběr staveniště, analýza staveniště, specifikace potřebných podkladů, průzkumů a profesí, u stávajících staveb skutečného stavu)
  • návrh stavby

   (koncepce řešení dle požadavků investora, konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby)
  • zajištění dokumentace k územnímu řízení

   (zajištění dokumentace, dokladů a stanovisek zúčastněných orgánů, obstarání rozhodnutí o umístění stavby)
  • zajištění dokumentace pro stavební řízení

   a provedení stavby (obstarání potřebné dokumentace, zajištění stavebního povolení)
  • vyhledávání dodavatele stavby

   formou výběrového řízení (veřejná soutěž)
  • vyhodnocení nabídek

   výběrového řízení z hlediska věcnosti a výše ceny, předložení vyhodnocení investorovi k rozhodnutí
  • vypracování návrhu smlouvy

   na dodávku díla, případné posouzení návrhu smlouvy dodavatele
  • spolupráce při provádění stavby

   a technický dozor investora

Graf

 • spolupráce pro dokončení stavby

  (zajištění kolaudačního řízení, dohled nad odstraněním kolaudačních vad, reklamace skrytých vad)
 • spolupráce při vyúčtování

  spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4